Het nieuwe bewijsrecht

Gent, 10 oktober 2019
Antwerpen, 31 oktober 2019

Op 31 oktober 2018 werd het wetsontwerp ‘houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ ingediend in de Kamer.Intussen is het ontwerp goedgekeurd door het parlement en is het nieuwe bewijsrecht dus een feit! Waar het niet de bedoeling van de wetgever is om tabula rasa te maken met de bestaande regeling, zijn er toch ook wel opmerkelijke wijzigingen in het vooruitzicht gesteld: de uitbreiding van het vrije bewijsstelsel – versoepeling van het gereglementeerd bewijsstelsel – de mogelijkheid de bewijslast te herverdelen – de ‘bewijsstandaard’… om er maar enkele te noemen. Daarnaast wordt de bestaande rechtspraak gecodificeerd.Best dus dat u van in het begin dit nieuwe bewijsrecht onder de knie heeft. Het beheersen van de materie is immers een essentiële voorwaarde voor een succesvol casemanagement, zo in civiele als in commerciële zaken.

SPREKER
Het nieuwe bewijsrecht zal u overzichtelijk worden toegelicht door Mr. Nic Clijmans, advocaat aan de balie Provincie Antwerpen sinds 1996 en praktijkassistent procesrecht aan de VUB sinds 2001.

PRIJS
Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

185 € inclusief BTW
92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.
U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.
Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.
Klik hieren volg de stappen om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille

Als het registreren niet zou lukken kan u ons bellen en begeleiden wij u door de diverse stappen.

OPGELET: U hebt een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort).

De inschrijvingen verlopen via de website van Lex Dura door het volgen van onderstaande link.

GENT Meer lezen en inschrijven
ANTWERPEN Meer lezen en inschrijven

De Wet Peeters II: de aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Antwerpen, 4 juni 2019
Gent, 6 juni 2019
 

Op 27 februari 2019 werd het wetsvoorstel met betrekking tot de “Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector” (zgn. Wet Peeters II) ingediend in de Kamer. Dit met een beoogde inwerkingtreding op 1 juli van dit jaar.

Het wetsvoorstel, eens wet, voert een verplichte verzekering in van de beroepsaansprakelijkheid (de 10-jarige uitgezonderd) ten gevolge van intellectuele/immateriële prestaties geleverd in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België.

Alle beoefenaars van intellectuele beroepen (uitgezonderd de bouwpromotoren) in de bouwsector zijn geviseerd.

De memorie van toelichting heeft het over:

“ingenieurs, studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken …), projectmanagers, quantity surveyors, auditeurs en energie-certificateurs, interieurarchitecten, landmeters-experten, …”

Wil U tijdig “mee zijn” met deze aankomende wetgeving en hoe zij zich verhoudt tot de zgn. Wet Peeters I (i.v.m. de verplichte verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid in de bouw), dan is het volgen van dit seminar een must.

SPREKER

Het seminar wordt gegeven door Mr. Nic Clijmans, Clijmans Advocaten, die gespecialiseerd is in het bouw(verzekerings)recht, doceert aan de VUB (procesrecht) en plaatsvervangend rechter is in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

PRIJS
Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  
DV.O214984

185 € inclusief  BTW
92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt !

ANTWERPEN Meer lezen en inschrijven
GENT Meer lezen en inschrijven

Boobytraps in de bouw

SEMINARIE – MECHELEN
WOENSDAG 27 MAART 2019

Praktijkgerichte analyse aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Bent u promoter, landmeter, aannemer of onderaannemer, architect of studiebureau, actief in de bouw? Welke zijn de do’s and don’ts bij de redactie van uw overeenkomsten met andere bouwpartijen?

• Welke zijn de valkuilen bij de uitvoering van uw werken?

• Hoe u te wapenen?

• Welke verzekeringen zijn op de markt om u te ontzorgen?

Antwoord op deze en andere vragen krijgt u in het seminarie “Boobytraps in de bouw”. Doel van de opleiding is een overzichtelijke en praktijkgerichte analyse van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in private bouw en industriebouw.

Het seminarie heeft niet enkel de bedoeling een moment van kennisverwerving te zijn, maar ook van netwerking: u zal interessante contacten kunnen leggen met andere actoren, bouwactoren en dit ter gelegenheid van een aangename en productieve lunch.

9.30 – 10.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

10.00 – 10.30 u.: Tendensen in de Belgische en de Europese bouwsector door Johan Willemen, Voorzitter Willemen Group

10.30 – 11.45 u.: Theoretische uiteenzetting omtrent bouwaansprakelijkheidsrecht en bijhorende verzekeringsproducten en hun reikwijdte door Nic Clijmans, Advocaat bouw- en verzekeringsrecht, Praktijkassistent Vrije Universiteit Brussel, Plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen

11.45 – 12.00 u.: Pauze met koffie en thee

12.00 – 13.00 u.: Praktische valkuilen in het bouwverzekeringsrecht door Philippe De Brabanter, Technisch-commercieel adviseur Van Dessel Insurance Brokers

13.00 u.: Lunch met netwerkmoment

We richten ons met dit seminarie naar verzekeraars, architecten, aannemers, bouwpromotoren, makelaars, landmeter-experten, …

Woensdag 27 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur 
(onthaal van de deelnemers vanaf 9.30 uur met koffie en thee)

AFAS Stadion – KV Mechelen – Zaal Grand Kavee
Kleine Nieuwedijkstraat 53
2800 Mechelen

• Parking beschikbaar aan het stadion

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Het inschrijvingsgeld voor dit seminarie bedraagt
165,29 euro (excl. 21% btw) / 200 euro (incl. 21% btw)

en dit omvat:

 • de deelname
 • de documentatiemap
 • de catering (incl. lunch)

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren

Online inschrijven
Via https://www.diekeure.be/opleidingen
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat. In dit laatste geval valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen

Het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet toegelicht met voorbeelden

STUDIEAVOND ANTWERPEN
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019

Hoe moet u als eigenaar, makelaar, syndicus, rentmeester … in de praktijk met huurvraagstukken en problemen omgaan?

Met de jaarwissel werd de vertrouwde oude federale Woninghuurwet ingeruild voor het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

Doch, het woninghuurrecht werd daarbij ook inhoudelijk grondig gewijzigd:

Wist u dat:

 • de huurwaarborg opgetrokken kan worden naar 3 maanden huur en de huurder hiervoor een specifieke lening kan aangaan?
 • het afsluiten van een brandverzekering zowel voor verhuurder als huurder verplicht is?
 • u enkel mag vragen naar noodzakelijke informatie om te kunnen inschatten of de kandidaat-huurder het contract kan nakomen?
 • een wettelijk samenwonende partner of echtgenoot van rechtswege medehuurder is?
 • bij een echtscheiding van de huurder de huurders onderling bepalen welke huurder in het pand blijft wonen zonder dat
 • de verhuurder hier iets tegen kan doen?
 • er ook voor studentenhuur specifieke opzegmogelijkheden worden voorzien?

Voorkom verrassingen, kom naar de studieavond en sluit na 1 januari 2019 het huurcontract af dat het best beantwoordt aan uw noden en uw belangen vrijwaart.

Deze studieavond, georganiseerd door Clijmans Advocaten in samenwerking met de Verenigde Eigenaars en die Keure Opleidingen, beoogt een praktische toelichting te geven van de nieuwe wetgeving op maat van de partijen zelf bij de huurovereenkomst. Een bijzondere juridische voorkennis is hierbij dus niet vereist.

18.30 – 19.00 u.: Onthaal van de deelnemers met een drankje

19.00 – 21.00 u.

 • Korte duiding van het Decreet
 • Bespreking voorbeeldcontract woninghuur met nadruk op de wijzigingen
 • Studentenverhuring in de praktijk
 • Tips & Tricks huurrecht

Nic Clijmans, Advocaat Clijmans Advocaten
Claire De Cock, Directeur juridische dienst Verenigde Eigenaars
Dieter Decoster, Advocaat Clijmans Advocaten
Laura Servaty, Advocaat Clijmans Advocaten

We richten ons met deze opleiding naar:
eigenaars-verhuurders, promotoren, vastgoedmakelaars, syndici, rentmeesters, zaakwaarnemers, …

Op aanvraag kan een attest van deelname verkregen worden.

Donderdag 21 februari van 19.00 tot 21.00 uur
(onthaal van de deelnemers vanaf 18.30 uur)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN – zaal Albertdok
Gerard Le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Het inschrijvingsgeld voor Leden van de Verenigde Eigenaars bedraagt 20 euro (incl. 21% btw) / 16,52 euro (excl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname aan de studieavond
 • de documentatiemap
 • de slotdrink

Niet-leden kunnen deelnemen aan 50 euro (incl. 21% btw).

Online inschrijven
Via https://www.diekeure.be/opleidingen
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat. In dit laatste geval valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen

Seminarie het nieuwe bewijs in burgerlijke en commerciële zaken

Het nieuwe bewijs in burgerlijke en commerciële zaken

Gent, 19 februari 2019

Antwerpen, 21 februari 2019

Op 31 oktober 2018 werd het wetsontwerp ‘houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ ingediend in de Kamer.

De wijziging van ons bewijsrecht is dus nakend.

Waar het niet de bedoeling van de wetgever is om tabula rasa te maken met de bestaande regeling, zijn er toch ook wel opmerkelijke wijzigingen in het vooruitzicht gesteld: de uitbreiding van het vrije bewijsstelsel – versoepeling van het gereglementeerd bewijsstelsel – de mogelijkheid de bewijslast te herverdelen – de ‘bewijsstandaard’… om er maar enkele te noemen. Daarnaast wordt de bestaande rechtspraak gecodificeerd.

Best dus dat u van in het begin dit nieuwe bewijsrecht onder de knie heeft. Het beheersen van de materie is immers een essentiële voorwaarde voor een succesvol casemanagement, zo in civiele als in commerciële zaken.

SPREKER

Het nieuwe bewijsrecht zal u overzichtelijk worden toegelicht door Mr. Nic Clijmans, advocaat aan de balie Provincie Antwerpen sinds 1996 en praktijkassistent procesrecht aan de VUB sinds 2001.

PRIJS

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

185 € inclusief  BTW , documentatie en lunch

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.   

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille. 

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille

Als het registreren niet zou lukken kan u ons bellen en begeleiden wij u door de diverse stappen.

OPGELET: U hebt een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort). 

GENT Meer lezen en inschrijven

ANTWERPEN Meer lezen en inschrijven