Kantoorleden

Nic Clijmans

Mr. Nic Clijmans
n.clijmans@clijmansadvocaten.be
BVBA Advocatenkantoor N. Clijmans,
BTW: (BE) 0879.192.954

In 1996, na drie onderscheidingen en twee grote onderscheidingen, studeerde Mr. Nic Clijmans*  af aan de VUB om daarna lid te worden van de Antwerpse balie.

Hij bleef evenwel part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassist voor achtereenvolgens de cursussen zakenrecht en, nog steeds, procesrecht. Hij publiceerde in dat laatste domein verschillende bijdragen

STIBBE
Stibbe

Daarnaast was hij geruime tijd actief als zelfstandig medewerker op het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe te Brussel, alwaar hij cassatiewerk verrichtte.

Mr. N. Clijmans is sinds enkele jaren praktiserend plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, waar hij voornamelijk verzekeringsdossiers en aansprakelijkheidsdossiers beoordeelt als Kamervoorzitter.

Sinds 2018 geeft Mr. Nic Clijmans ook les (ter zake het deskundigenonderzoek) aan de stageschool van de Balie Provincie Antwerpen en is hij bestuurslid in de vakgroep verzekeringen van diezelfde balie.

Sinds september 2019 is Nic Clijmans ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Voornaamste specialisaties:

 • Verzekeringsrecht (aansprakelijkheden-bouw (BA/ABR/Decenale)-brand)
 • Contracting
 • Vastgoed
 • Aanneming
 • Beroepsaansprakelijkheid

Mr. Dieter Decoster
d.decoster@clijmansadvocaten.be
BTW: (BE) 0561.969.302

Mr. Dieter Decoster studeerde in 2014 af als Master in de Rechten, met onderscheiding,
aan de Universiteit Antwerpen (UA), specialisatie ondernemingsrecht.
Tijdens zijn stage was Dieter Decoster drie jaar actief aan de Mechelse balie. Hij was hier
werkzaam in verscheidene domeinen van het recht.
In november 2017 vervoegde Dieter Decoster het kantoor en is sedertdien ook lid van
de Antwerpse balie.

Voornaamste specialisaties:

 • Verkeersrecht
 • Bouwrecht
 • Huurrecht
 • Ondernemingsrecht

Mr. Julie Gilis
j.gilis@clijmansadvocaten.be
BTW: (BE) 0688.912.014

Mr. Julie Gilis studeerde in 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit te Hasselt, waar ze in haar master koos voor de masteropleiding ‘rechtsbedeling’.
Na het behalen van de master in de rechten trad Julie Gilis in 2018 toe als advocaat-stagiair tot de
Balie Provincie Antwerpen.

Tijdens haar stage genoot Julie Gilis een algemene opleiding, waarin haar de gelegenheid werd
geboden kennis te maken met diverse rechtsdomeinen. Zo mocht ze onder meer kennis maken met het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, socialezekerheidsrecht, bouw- en aannemingsrecht, etc.

In 2021 werd Julie Gilis vervolgens, na het doorlopen van de stage, opgenomen als advocate op het Tableau van de Balie Provincie Antwerpen.
In september 2021 vervoegde Julie Gilis het kantoor.

Voornaamste specialisaties:

 • Verbintenissenrecht
 • Bouwrecht
 • Verkeersrecht.

Mr. Charlotte Marivoet
c.marivoet@clijmansadvocaten.be
BTW: (BE) 0721.792.242

Mr. Charlotte Marivoet behaalde aan de Universiteit Antwerpen een Masterdiploma in de Rechten, met de focus op rechtshandhaving en strafrecht alsook internationaal en Europees recht.

Begin 2019 trad zij als advocaat-stagiair toe tot de Balie van Antwerpen. Tijdens haar stage verwierf zij een doorgedreven kennis in het verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Sinds maart 2022 is zij opgenomen als advocate op het Tableau van de Balie Provincie Antwerpen en profileert zij zich verder in deze vakgebieden.

Eline Poisson en Kelly Bogaerts
secretariaat@clijmansadvocaten.be

Het secretariaat vormt de motor van een advocatenkantoor. Het agendabeheer, de dictaatverwerking, de facturatie, het klantenonthaal enz. door dit secretariaat zorgt ervoor dat de advocaten zich op hun essentiële taken kunnen focussen.

(*) BVBA Advocatenkantoor N. CLIJMANS – RBVA 87919254