Seminarie het nieuwe bewijs in burgerlijke en commerciële zaken

Het nieuwe bewijs in burgerlijke en commerciële zaken

Gent, 19 februari 2019

Antwerpen, 21 februari 2019

Op 31 oktober 2018 werd het wetsontwerp ‘houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek’ ingediend in de Kamer.

De wijziging van ons bewijsrecht is dus nakend.

Waar het niet de bedoeling van de wetgever is om tabula rasa te maken met de bestaande regeling, zijn er toch ook wel opmerkelijke wijzigingen in het vooruitzicht gesteld: de uitbreiding van het vrije bewijsstelsel – versoepeling van het gereglementeerd bewijsstelsel – de mogelijkheid de bewijslast te herverdelen – de ‘bewijsstandaard’… om er maar enkele te noemen. Daarnaast wordt de bestaande rechtspraak gecodificeerd.

Best dus dat u van in het begin dit nieuwe bewijsrecht onder de knie heeft. Het beheersen van de materie is immers een essentiële voorwaarde voor een succesvol casemanagement, zo in civiele als in commerciële zaken.

SPREKER

Het nieuwe bewijsrecht zal u overzichtelijk worden toegelicht door Mr. Nic Clijmans, advocaat aan de balie Provincie Antwerpen sinds 1996 en praktijkassistent procesrecht aan de VUB sinds 2001.

PRIJS

Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  DV.O214984

185 € inclusief  BTW , documentatie en lunch

92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.   

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille. 

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -40% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille

Als het registreren niet zou lukken kan u ons bellen en begeleiden wij u door de diverse stappen.

OPGELET: U hebt een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort). 

GENT Meer lezen en inschrijven

ANTWERPEN Meer lezen en inschrijven