De Wet Peeters II: de aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Antwerpen, 4 juni 2019
Gent, 6 juni 2019
 

Op 27 februari 2019 werd het wetsvoorstel met betrekking tot de “Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector” (zgn. Wet Peeters II) ingediend in de Kamer. Dit met een beoogde inwerkingtreding op 1 juli van dit jaar.

Het wetsvoorstel, eens wet, voert een verplichte verzekering in van de beroepsaansprakelijkheid (de 10-jarige uitgezonderd) ten gevolge van intellectuele/immateriële prestaties geleverd in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België.

Alle beoefenaars van intellectuele beroepen (uitgezonderd de bouwpromotoren) in de bouwsector zijn geviseerd.

De memorie van toelichting heeft het over:

“ingenieurs, studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken …), projectmanagers, quantity surveyors, auditeurs en energie-certificateurs, interieurarchitecten, landmeters-experten, …”

Wil U tijdig “mee zijn” met deze aankomende wetgeving en hoe zij zich verhoudt tot de zgn. Wet Peeters I (i.v.m. de verplichte verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid in de bouw), dan is het volgen van dit seminar een must.

SPREKER

Het seminar wordt gegeven door Mr. Nic Clijmans, Clijmans Advocaten, die gespecialiseerd is in het bouw(verzekerings)recht, doceert aan de VUB (procesrecht) en plaatsvervangend rechter is in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

PRIJS
Erkenningsnummer  KMO-portefeuille:  
DV.O214984

185 € inclusief  BTW
92 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt !

ANTWERPEN Meer lezen en inschrijven
GENT Meer lezen en inschrijven